رحلت رسول رحمت و شهادت سبط اکبر و ضامن آهو تسلیت
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸  

سالروز قمری رحلت آن که:          ==================

قبل از اینکه مبعوث شود امین بود!                     ===============

قبل از اینکه رسول شود جوانمرد بود!                             ===========

قبل از اینکه رسالت بدو ختم شود راستگو بود!                          ========

قبل از اینکه بشارت به وحی دهد خلق عظیم بود!                               =====

قبل از اینکه به درجه عصمت نائل آید درستکار بود!                                        ==

تسلیت باد