مسابقات عکاسی دانشجویان آموزشکده های

 فنی سراسر کشور-مرداد77 - مشهد

آرامگاه فردوسی.png

آرامگاه فردوسی- طوس

زندان هارون الرشید-طوس.png

بقعه هارون الرشید-طوس

موزه آرامگاه فردوسی-طوس.png

موزه آرامگاه فردوسی-طوس

 

تندیس مادر-پارک کوه سنگی.png

تندیس مادر- پارک کوه سنگی

 

موزه آرامگاه فردوسی2-طوس.png

موزه آرامگاه فردوسی- طوس

 

 مسابقات عکاسی آموزشکده کشاورزی ساری- سال۱۳۷۷

1غروب اروندكنار-منطقه عملياتي والفجر8-بهار1377.jpg

غروب اروندکنار-منطقه عملیاتی والفجر۸

مسجد آسايشگاه جانبازان شيميايي ساري-سال1376.jpg

مسجد آسایشگاه جانبازان شیمیایی ساری-اتوبان قائمشهر

آموزشكده كشاورزي - ساري-سال1387.jpg

آموزشکده کشاورزی ساری

شاليكاري -ساري-سال1376.jpg

شالیکاری در شالیزارهای اطراف ساری