مغز شما چندساله است؟
ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸  

سن مغز خود را بیابید!

با رفتن به لینک زیر و ورود به سایت مورد نظر بر روی گزینه استارت(شروع) کلیک کرده و پس از شمارش معکوس 3 2 1 ، صفحه هایی با پراکندگی اعداد به شما نمایش داده می شود و با نامرئی شدن اعداد فضای خالی آن با حلقه هایی خالی نمایان می شود. شما بایستی بر روی جای خالی این اعداد بترتیب از کوچک به بزرگ(صعودی) کلیک کنید.

پس از طی چند مرحله سن مغز به شما داده می شود

اجرا کنید:

؟@؟ 


کلمات کلیدی: سن مغز ،تفریحی ،علمی ،رایانه