عکس هایی از زن معلول خوشبخت با خانواده
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸  

عکس هایی از خانواده ای خوشبخت با زوجه ای معلول

عکس شماره یک


عکس شماره دو

عکس شماره سه

عکس شماره چهار

عکس شماره پنج

عکس شماره شش

عکس شماره هفت

عکس شماره هشت

عکس شماره نه

عکس شماره ده


کلمات کلیدی: معلولین ،خانواده ،زندگی ،عکس