تصویر یک صخره شگفت انگیز در برمه
ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧  

تصویر یک صخره شگفت انگیز  در برمه

این تصویر یک صخره در برمه است.برمه کشوری در آسیای جنوب شرقی است.این عکس فقط در یک روز خاص از سال میتواند گرفته شود.در این روز اشعه خورشید با زاویه خاصی بر این صخره می تابد.

صخره ای شگفت انگیز در برمه

 

چیزی متوجه شدید؟دوباره نگاه کنید.

اگر هنوز اعجاز این تصویر را درک نکرده اید تصویر را بچرخانید.

 صخره ای شگفت انگیز در برمه2

نقاش هستی، بین چه نقشی زده است!!!

به درستی که "هوالجمیل و هو خالق کل جمیل!"


کلمات کلیدی: عکس ،صخره ،برمه ،آسیای جنوب شرقی