تصاویر از کعبه، مقدس ترین نقطه زمینی هستی، از گذشته تا آینده
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧  

کعبه از حضرت آدم تا سال 2012

عکس هایی از سالهای بسیار دور که با پای پیاده و چهارپایان حجاج سفر به خانه خدا را بر خود هموار می کردند تا سه سال آینده (البته اگر با این اوضاع و احوال بازار درهم و برهم مالی و تجاری جهان و قیمت نفت بشه روش حساب کرد) که اکنون با هواپیما و طی مسافت به مدت حدود 3 ساعت(البته از نقاط مختلف ایران و بیشتر از مرکز) به دو فرودگاه جده(بزرگترین فرودگاه جهان) و مدینه حجاج خیلی سریع خود را در سرزمین وحی می بینند:

مکه.jpg

جهت دیدن تصاویر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


عکس شماره 1-عکس از زمان حضرت آدم(س)

تصاویر مذهبی - 1.png

 

عکس شماره2- زمان حضرت ابراهیم(س)

تصاویر مذهبی - 2.png

 

عکس شماره 3

تصاویر مذهبی - 3.jpg

 

عکس شماره 4

تصاویر مذهبی - 4.jpg

 

عکس شماره 5-از سال 1297 هجری (1258هجری شمسی)

تصاویر مذهبی - 5.jpg

 

عکس شماره 6- سال 1360 هجری قمری (1320هجری شمسی)

تصاویر مذهبی - 6.png

 

عکس شماره 7

تصاویر مذهبی - 7.jpg

 

عکس شماره 8

تصاویر مذهبی - 8.jpg

 

عکس شماره 9

تصاویر مذهبی - 9.jpg

 

عکس شماره 10

تصاویر مذهبی - 10.jpg

 

عکس شماره 11

تصاویر مذهبی - 11.jpg

 

عکس شماره 12

112.jpg 


کلمات کلیدی: کعبه ،مکه معظمه ،حج ،عکس