یک حدیث جالب از پیامبر گرامی اسلام (ص)
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸  

 یک حدیث جالب از پیامبر گرامی اسلام (ص)

در مسافرت امسال در ایام نوروز به یکی از استانهای جنوبی کشور، یک حدیث جالب از نبی مکرم اسلام(ص) نظرم را جلب کرده و مرا به تأمّل وا داشت. در اینجا ضمن نقل آن خطورات ذهنیم از دیدن این حدیث را نیز برایتان نقل می کنم.

حدیث از پیامبر گرامی اسلام (ص):

کودکان را به پنج دلیل دوست دارم؛

1- "گریه می کنند" چرا که گریه کلید بهشت است.

2- قهر می کنند ولی زود آشتی می کنند چرا که دلی بی کینه دارند.

3- چیزی را زود خراب می کنند چون دلبستگی به دنیا ندارند.

4- با خاک بازی می کنند چون غرور ندارند.

5- هر چه دارند می خورند چون غم فردا ندارند.

------------------------------------------------------------------

1- واقعاً گریه نیاز بشر برای صیقل قلب و روح است. اگر قادر به گریه کردن نیستید، بایستی در عملکرد و رفتار خود و سیر تکاملیتان تجدید نظر کنید.

2- کینه، ریشه خیلی از مفاسد و جنایات اجتماعی و خانوادگی است. که مرز شناسائی برای مقابله با آن عدم بازگشت سریع به متخاصم غیر مغرض است که قصوری از طرفین موجب اختلاف و تنش بین آنها شده است.

3- وابستگی و دلبستگی به دنیا، استقلال تصمیم و حرکت صحیح را از فرد سلب می کند. خیلی از نابسامانیها و ناهنجاریهای سیاسی و اقتصادی نیز ریشه در همین دلبستگی به مادیات و دنیاست.

4- اصطلاح خاکی بودن را خیلی شنیده ایم. این یعنی بی آلایش و سادگی در رفتار و کردار با همنوعان و مردم اجتماع و خانواده است. در آیات قرآن آمده است با تکبر و غرور بر روی زمین گام برندارید. و در احادیث فراوان از ائمه معصومین صلوات الله اجمعین نیز نکوهش شده است.

5- این موضوع بیشتر در روزی و رزق می تواند ما را متوجه سازد. که برای امرار و معاش خود دچار نگرانی نشویم و به همین سبب مرتکب انواع انحرافات در کسب درآمد نگردیم.

امیدوارم که مورد استفاده واقع شود.