مغز شما چندساله است؟

سن مغز خود را بیابید!

با رفتن به لینک زیر و ورود به سایت مورد نظر بر روی گزینه استارت(شروع) کلیک کرده و پس از شمارش معکوس 3 2 1 ، صفحه هایی با پراکندگی اعداد به شما نمایش داده می شود و با نامرئی شدن اعداد فضای خالی آن با حلقه هایی خالی نمایان می شود. شما بایستی بر روی جای خالی این اعداد بترتیب از کوچک به بزرگ(صعودی) کلیک کنید.

پس از طی چند مرحله سن مغز به شما داده می شود

اجرا کنید:

؟@؟ 

/ 2 نظر / 23 بازدید
روح الله

به یادمهدی باشیم حضرت مهدی (عج)غریب ترازامام علی (ع)است. اگرعلی 25سال خانه نشین بوده حضرت مهدی(عج)هزاروصدوچندسال ظلم وفساد رامی بیند ولی...!!! مادرروزچقدریاد مهدی زهر(عج)هستیم.همان قدرکه به فکر تیپ ظاهرمان مدلهای مختلف فیلم هاو...هستیم به یاد حضرت هستیم .بچه های ما پفک نمکی واشی مشی،جوانان ما بازیکنان وبازیگران ،بزرگترها قیمت ها ی خودرو وبسیاری ازچیزهای دیگر ولی چقدر به یاد مهدی (عج) هستیم ؟! ورود شمارابه جمع مهدي ياوران ايران مايه خوشحالي وکمک در فرا رسيدن ظهور مي باشد.[گل]

آشنا

سلام این عکس های کودکتان را اگر می شود عوض کنید ماشاا... کودک نازی دارید