یا مقلب القلوب

یا مُقلّب القُلوب و الاَبصار

یا مُدبِّر اللَیل و النَّهار

یا مُحوّل الحُول و الاَحوال

حوّل حالنا الی اَحسن الحال

---------------------------------------

سبد سبد گلهای سرخ و میخک می خواد بگه :

جلو جلو عید شما مبارک

باز از خستگی کوچه عمر، مرغ دل سعی پریدن دارد

باز بر شاخه بشکسته گل، کفتری قصد نشستن دارد

بی گمان از بر دروازه غم، این صدا قصد شکستن دارد

ستاره بختتان بالا

سپیدی صبحتان تابناک

سایه عمرتان بلند

ساز زندگیتان کوک

سرزمین زندگیتان سبز

سایه حق

سلام عشق

سعادت روح

سلامتی تن

سرمستی بهار

سکوت دعا

سرور جاودانه

این است هفت سین آریایی

پیشکش شما

هر روزتان نوروز

نوروزتان پیروز

/ 0 نظر / 4 بازدید