رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اوباما را به مسجدی در ترکیه برد!

 

siasy - 7.jpg

نگاه کردن به این عکس ضمن جلب نظر خیلی از بینندگان، به بعضی مسائل سوق داده می شیم و در سرمان تصوراتی را مرور می کنیم.

siasy - 6.jpg

اوباما با رفتن به مسجد مسلمانها چه قصدی دارد؟ احترام کردن به اعتقادات صرف است؟

siasy - 13.jpg

 یا به گذشته نه چندان دور خود و آبا و اجدادیش کانال خاطره ای می زند؟

siasy - 2.jpg

 آیا او علاقه نهفته ای دارد که نمی تواند عیان و بیان کند؟

siasy - 5.jpg

 یا فقط یک حرکت نمادین تبلیغاتی است؟

siasy - 8.jpg

بهرحال به درست یا دروغ شنیده ایم که در نام آبا و اجدادیش "حسین" نیز وجود دارد، و اسم کامل او باراک حسن اوباما است. اصالتاً کنیایی هستند و رنگین پوست(دورگه).

siasy - 24.jpg

با وجود سخنان نه چندان مناسب او که گفته است "سیاست هایش تفاوتی با سیاست های بوش ندارد" اما جهت عدم ایجاد یأس در تغییرات و دگرگونی که با شعارش سکاندار ایالات متحده امریکا شده است به جمله "ما دوست داریم با مسلمانان و اسلام رابطه بهتری داشته باشیم" دل خوش کرده به امید حرکتهایی و قدمهایی به این سمت می مانیم.

siasy - 1.jpg

 شاید در رفتارشان تجدید نظر شد و ظلم و بیدادی که با حضور خود در بسیاری از نقاط دنیا آفریده شد، کم شده و از بین برود.

باید به امید زندگی کرد...

/ 0 نظر / 19 بازدید