خدمت سربازی در سراشیبی کاهش

-  خدمت سربازی یکی از فرزندان جانبازانی که کمتر از ۲۵درصد جانبازی دارند به تناسب کسر خواهد شد. ولی در هر حال این مشمولان لازم است آموزش نظامی خود را طی کنند. قبلا طی مصوبه ای از سوی ستاد کل نیروهای مسلح یکی از فرزندان جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و دو فرزند از جانبازان ۵۰درصد به بالا از دوره خدمت ضرورت معاف شدند.

-  همچنین در مورد افرادی که سابقه رزمندگی آنها کمتر از ۳۰ماه حضور در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس باشد به تناسب از خدمت یکی از فرزندان آنها کسر خواهد شد اما در هر حال آموزش نظامی باید طی شود.

ستاد کل نیروهای مسلح قبلا همچنین در مورد رزمندگانی که دارای ۳۰ماه سابقه جبهه بودند اعلام کرده بود که یک فرزند آنها و افرادی که ۶۰ماه سابقه جبهه داشتند دو فرزند آنها از خدمت دوره ضرورت معاف شدند.

-  خانواده هایی که سه فرزند آنها خدمت سربازی را انجام داده باشند گفت: یکی از فرزندان خانواده هایی که سه فزرزند آنان خدمت دوره سربازی را انجام داده باشند معاف می شوند.

-  همچنین مشمولینی که دارای فرزند معلول هستند نیز از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده و خانواده هایی که یکی از فرزندان آنها در حین خدمت فوت کرده باشد فرزند دیگر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهد شد.

مهلت اجرای این مصوبه را از تاریخ ۸۸/۳/۱تا تاریخ ۸۹/۱۲/۳۰اعلام گردیده و تمامی کسانی که به خدمت اعزام شده اند و همچنین آماده اعزام به خدمت هستند در شمول این مصوبه قرار دارند.  ابته این مصوبات شامل افرادی که غیبت از خدمت یا فراری هستند نمی شود.ز

/ 0 نظر / 20 بازدید