مصادیق اسراف

مصادیق اسراف

استفاده نادرست از هر چیزی، اسراف به شمار می آید. حال با این تعریف ببینیم چقدر ذهنیت ما از مصرف و اسراف در استفاده صحیح است.

معمولاً با شنیدن کلمه اسراف ذهنمان سریعاً به سمت مصارفی شعاری سوق می یابد. اسراف در آب،برق، نان، سوخت از این مواردند. اما آیا واقعاً اسراف به همین موارد خلاصه میشود.

در زندگی شخصی خود و اطراف خود بسیار استفاده ناصحیح از امکانات و فرصت ها داریم که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

استفاده از ماشین لباسشوئی 6 یا 7 جهت شستشوی حجم لباس بسیار کم، این خود هدر دادن امکانات و فرصت هاست. اما آنچه در این مصداق مورد توجه است مصارفی چون برق و آب می باشد. کمتر به این نکته توجه کردیم که ما چقدر به ماشین لباسشوئی با این حجم شستشو نیاز داریم، یا اگر به آن نیاز داریم و در خانواده ای پر جمعیت زندگی می کنیم چرا استفاده بهتری از آن با برنامه ریزی صیحیح تر انجام نمی دهیم. یعنی فواصل زمانی شستشو را طوری تنظیم نمی کنیم تا بتوانیم در هر بار شستشو حداکثر بهره برداری درست از آن را داشته باشیم. چه اگر چنین شود، در استفاده امکانات(در این مورد ماشین لباسشوئی، برق، آب و مواد شوینده) و فرصت (زمان تخصیص داده شده به فعالیت شستشو) دچار اسراف نشده ایم. فرآیند این اصلاح در استفاده را بهره وری نیز می گویند.

با این مثال ساده خواستم تا توجه مخاطبان و مراجعان را به سمت انواع اسرافها جلب کرده تا راه اصلاح این گونه مصادیق استفاده نادرست از امکانات و فرصتها را با چاره جوئی یافته به عموم عرضه کنیم.

/ 0 نظر / 21 بازدید