تصویر یک صخره شگفت انگیز در برمه

تصویر یک صخره شگفت انگیز  در برمه

این تصویر یک صخره در برمه است.برمه کشوری در آسیای جنوب شرقی است.این عکس فقط در یک روز خاص از سال میتواند گرفته شود.در این روز اشعه خورشید با زاویه خاصی بر این صخره می تابد.

صخره ای شگفت انگیز در برمه

 

چیزی متوجه شدید؟دوباره نگاه کنید.

اگر هنوز اعجاز این تصویر را درک نکرده اید تصویر را بچرخانید.

 صخره ای شگفت انگیز در برمه2

نقاش هستی، بین چه نقشی زده است!!!

به درستی که "هوالجمیل و هو خالق کل جمیل!"

/ 5 نظر / 7 بازدید
مسعود قلعه

سلام مجدد سید. راستی هر بار این تصویر را میبینم ابداَ در مخیله ام نمی گنجد که ساخته دست بشر نباشد. براستی که خیلی عجیب و هنرمندانه است.

منبع این عکس از کجاست

[ماچ]

محب اهل بیت

« سلام قولا من رب رحیم» چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ (قسمت پنجم) [گل]

سید بصیر

من ناستم این در باره چی است.این قدر میدانم که خداوند یکی است و محمد بر حق است