معجزه تغییر نگرش و روش در بعضی لحظات و مقاطع زندگی

معجزه تغییر نگرش و روش در بعضی لحظات و مقاطع زندگی

روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود روی تابلو خوانده میشد: من کور هستم لطفا کمک کنید. روزنامه نگارخلاقی از کنار او میگذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه د ر داخل  کلاه بود.او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیردتابلوی او را برداشت ان را برگرداند و اعلان دیگری روی ان نوشت و تابلو راکنار پای او گذاشت و انجا را ترک کرد. عصر انروز روز نامه نگار به ان محلبرگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که ان تابلو را نوشته بگوید ،که بر روی ان چه نوشته است؟روزنامه نگار جواب داد:چیز خاص و مهمی نبود،من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده میشد:  امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم !!!!!

وقتی کارتان را نمیتوانید پیش ببرید استراتژی خود را تغییر بدهیدخواهید دید بهترینها ممکن خواهد شد باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است. حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل،فکر،هوش و روحتان مایه بگذارید این رمز موفقیت است

/ 2 نظر / 6 بازدید
نیلوفر

سلام قشنگ بود شاد باشید[لبخند]

ارسلان عظیمی

با سلام ممنون از لینکتون فقط در صورت امکان اصلاحاتی در ان انجام دهید . بجای کلمه کور باید از نابینا استفاده کرد و در قسمت پایانی متن هم در معنی درست جمله ای که روزنا مه نگار گفت این بود(امروز روز خوبی است ولی من نمیتوتنم آن را ببینم) با سپاس