انواع دستمال ... !!!

عکس شماره 2

تولید و تجارت - 6.jpg

 

عکس شماره 3

تولید و تجارت - 5.jpg

 

 عکس شماره 4تولید و تجارت - 8.jpg

 

عکس شماره 5

تولید و تجارت - 1.jpg

 

عکس شماره 6

تولید و تجارت - 9.jpg

 

عکس شماره 7

تولید و تجارت - 7.jpg

 

عکس شماره 8

تولید و تجارت - 2.jpg

 

عکس شماره 9

 تولید و تجارت - 4.jpg

 

عکس شماره 10

تولید و تجارت - 11.jpg

 

عکس شماره 11

تولید و تجارت - 12.jpg

/ 1 نظر / 21 بازدید
سینا

سلام چه عکسای باحال و زیبایی بودن و به نظر من پر معنا ترینشون اون طرح درخت که محل برش دستمال دقیقا تنه درختا بود شاد و پیروز باشید[گل]