بسیج و بسیجی

بسیج تشکل و نهاد صرف نیست.

بسیج فقط گروه، پایگاه، ناحیه و منطقه نیست.

بسیج محمل انحصاری کسی نیست.

بسیج یعنی فرهنگ...،ایمان...، تقوا...، عشق...، صلابت...، شهادت...، ایثار... .

بسیج و بسیجی - 13.jpg

بسیجی یعنی مؤحّد...، مؤمن...، متقیّ... .

بسیجی یعنی سالک فرهنگ بسیج...

بسیجی یعنی حیدر و زهرا (علیهم السلام)

بسیجی یعنی ثارالله (ع)

بسیجی یعنی خمینی کبیر(ره).

بسیجی یعنی خامنه ای رهبر(حفظ ا...)

بسیج و بسیجی - 15.jpg

بسیجی یعنی فهمیده و بهنام و...

بسیجی یعنی رجائی و ...

بسیجی یعنی همّت و ...

بسیجی یعنی صیّاد و ...

بسیجی یعنی دانشمند هسته ای.

بسیجی یعنی محقّق نانو تکنولوژی.

بسیجی یعنی پژوهشگر هوا و فضا.

بسیجی یعنی مبتکران سلولهای بنیادی.

بسیجی یعنی مخلصی با اندک عمل بجا و مؤثّر.

بسیجی یعنی دانش آموزی پرُکار، دانشجویی پژوهشگر، استادی راهنما، کارگری فعّال، کارمندی متعهّد، معلمی انسان ساز، پزشکی متبهّر و ...

... و بالاخره

بسیجی یعنی هر ایرانی پایبند و مدافع و رهرو آرمانهای رفیع ایران و انقلاب

1-1.jpg

بنابراین:

بسیجیان ثبت نام نکرده بسیارند...

بسیجیان مدعی نشده بسیار...

بسیجیان خاموش...

بسیجیان وقت عمل... .

                                                        سلام بر بسیجی

/ 1 نظر / 5 بازدید
م.ط

بسيجي ديده بيدار عشق است بسيجي پير ميدان دار عشق است [دست][گل][گل][گل][دست]